Despre:module cookie necesare
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului
si nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
-Afisarea secţiunilor site-ului
-Reţinerea preferinţelor personale

-Reţinerea datelor de logare
-Reţinerea cosului de cumpărături si a progresului unei comenzi
In acest moment NU UTILIZAM module cookie necesare, dar nu excludem
utilizarea lor viitoare. In acest caz va vom anunta despre utilizarea lor.

NU UTILIZAM fisiere cookie de analiza
NU UTILIZAM fisiere cookie de social media
NU UTILIZAM fisiere cookie de publicitate/marketing

 

 Informatiile prezentate pe acest site servesc ca referinta si nu pot fi considerate caracteristici
de produs garantate. Iosil Controls isi rezerva dreptul de a face modificari pe acest site in orice moment fara o notificare prealabila.
 Nu utilizati acest site ca sursa de informatii pentru instalarea produsului. Informatii complete de instalare, operare si mentenanta se vor regasi in instructiunile livrate cu fiecare produs.
 Nu se ofera niciun angajament, promisiune sau garantie si nici o responsabilitate asumata de Iosil Controls cu respect la exactitatea sau utilizarea acestor informatii sau la încalcarea brevetelor sau altor drepturi de proprietate intelectuala care decurg din acesta utilizare sau altfel. Nu sunt transmise licente, implicit sau altfel, sub orice drept de proprietate intelectuala.
 Utilizarea produselor Iosil Controls drept componente critice în sistemele de sustinere a vietii sau in sistemele de securitate a muncii, nu este autorizata decât cu expresa aprobare scrisa a Iosil Controls.

 

 

 The information herein is for reference only and shall not be considered as warranted characteristics. No representation or warranty is given and no liability is assumed by Iosil Controls with respect to the accuracy or use of such information, or infringement ofpatents or other intellectual property rights arising from such use or otherwise. No licenses are conveyed, implicitly or otherwise, under any intellectual property rights.
 We Iosil Controls reserve the rights to change at any time data and specifications without notice.
 Do not use this site/pages/documents as product installation information.
 Complete installation, operation, and maintenance information is provided in the instructions supplied with each product.
 Our products are not authorized for use as critical components in life support
devices or systems.
 Iosil Controls industrial control products are designed for machine control in factory automation
applications only.
 They were NOT designed to meet ANSI safety standards.
 Therefore, they should never be used in personal safety applications.

Despre: programele utilitare asociate produselor

Aceste programe sunt oferite ca programe libere sub licenta GNU GPL 3.0
Ele sunt insotite cu urmatoarea notita in limba engleza:

Copyright (C) <yyyy> <author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <
https://www.gnu.org/licenses/>.
 

Traducerea neoficiala a notitei de mai sus este:

Copyright (C) <yyyy> <autor>
Acest program este liber; îl puteţi redistribui şi/sau modifica în conformitate cu
termenii Licenţei Publice Generale GNU aşa cum este publicată de Free Software
Foundation; fie versiunea 3 a Licenţei, fie (la latitudinea dumneavoastră) orice
versiune ulterioară.
Acest program este distribuit cu speranţa că va fi util, dar FÄRÄ‚ NICI O GARANŢIE,
fără garanţie implicită de vandabilitate şi conformitate unui anumit scop. Citiţi
Licenţa Publică Generală GNU pentru detalii.
Ar trebui să fi primit o copie a a Licenţei Publice Generale GNU împreună cu acest program;
dacă nu, vedeti varianta originala in limba engleza pe <https://www.gnu.org/licenses/>.